Hutspot

Wij zijn een resultaatgericht organisatieadviesbureau. Het liefst denken we mee vanaf het eerste idee en gaan pas weg als staat wat afgesproken is. Ieder traject brengen we van visie tot resultaat! Resultaat, slim en treffend zijn onze kernwaarden. Vasthouden aan de uitgezette koers, daar scherp in zijn en pas weg gaan als staat wat afgesproken is.

Projecten gaan we aan met een slim stel mensen, echte outside of the box denkers, die hun eigen expertise inbrengen. Vaak met slimme ICT- ondersteuning en altijd met oog voor mens, techniek en organisatie. We zien het belang van goede communicatie en werkvormen bij de acceptatie van de boodschap. Daarom werken we met creatieve partners samen om treffende oplossingen met impact te maken.

Waar dat over gaat? Bijvoorbeeld het maken van jeugdbeleid samen met de stad voor een gemeente. Een herstructurering in het onderwijs; van minister tot docent. Vorm geven aan een Leven Lang Ontwikkelen, het concept waarbij ervan wordt uitgegaan dat je nooit klaar bent met leren. Een visie op arbeidsverhoudingen, samen met werknemers en werkgevers geschreven. Betere samenwerking tussen teams van één organisatie. Meestal in een omgeving waarbij meerdere partijen moeten samenwerken aan een gezamenlijk doel, maar niet altijd dezelfde belangen hebben. Dan zijn we op ons best.Unit: 9

naar de website