Elsbeth van Riessen

Aanpak en visie
Het gedachtegoed van TransActionele Analyse, Systemisch werken, NLP en de bewustzijnscoaching vanuit o.a. PRI vormt de basis van mijn aanpak. Tevens ben ik geregistreerd mediator (NMI) en MBTI gekwalificeerd.

In mijn aanpak is vraag en doel leidend. Daarbij kunnen verschillende wegen bewandeld worden, zonder het gewenste einddoel uit het oog te verliezen. Allereerst begin ik met het creĆ«ren van bedding en veiligheid, om leren en ontwikkelen mogelijk te maken. Daarnaast is mijn focus gericht op:

Van denken in problemen naar denken in mogelijkheden
Van blik op de ander naar blik op zichzelf
Inzicht in eigen belemmeringen en hoe deze te managen
Van afwachtend naar actieve zelfsturing
Inzicht in invloed van de omgeving op eigen handelen
Aandacht voor evaluatie en borging

Mijn visie op begeleiden:
Een begeleidingstraject is gericht op ontwikkeling van het aanwezige potentieel. Begeleiding kan plaatsvinden op individueel, team- en organisatieniveau. In de begeleiding focus ik mij erop dat de ander (weer) in beweging kan komen. Door inzicht in en bewustwording  van eigen patronen en talenten en door handvatten om dit te vertalen in nieuw gedrag. Zodra de richting en mogelijkheden weer in beeld zijn, ga ik de ander ondersteunen bij het oefenen van de vaardigheden die helpen de inzichten in de praktijk te verwezenlijken.

Unit: 111

naar de website