Bundles & Batches

Bundles and Batches is een startup die als missie heeft om data aan te sluiten voor bedrijven en overheden, met als doel te ontzorgen op het engineering- en data-preparatie vlak (engineering as a service en Data management as a service). Veiligheid, usability en automatisering staan hoog in het vaandel. Flexibiliteit, robuustheid en uniformiteit zijn de succesfactoren; hiermee bereiken we voor onze klanten dat zij zich kunnen focussen op waardevolle informatie en analyse in plaats van op de verwerking van ruwe data.

De visie van Bundles and Batches is dat we een platform in handen hebben waarmee we bedrijven en overheden kunnen voorzien van een krachtige collaboratie-tool. Alle open data geprepareerd en beschikbaar via één API. Het voordeel is dat alle bronnen op dezelfde manier “geschaald” zijn en verrijkt met augmentaties. Uitwisseling en samenwerking met vertrouwelijke data is ook toepasbaar op het platform. Iedereen kan zich abonneren op de databronnen van onze klanten en/of gebruik maken van de gratis databronnen in de omvangrijke Data Catalog van Bundles and Batches.  

Unit: 77

naar de website