2weg

Onderneming in vorm

We leren de wereld snel af te tasten, en uit de veelheid van prikkels uitsluitend die aspecten van het milieu te selecteren, die betrekking hebben op een probleem dat om een oplossing vraagt.  Het is noodzakelijk om de vele prikkels waaraan men in een kort tijdsbestek blootgesteld wordt te Þ¬teren. Verreweg het kleinste deel van de impulsen die zich aan ons voordoen worden we bewust, zodat het grootste gedeelte daarvan naar het onderbewustzijn verdwijnt.

Een huisstijl bijvoorbeeld maakt samen met een (beeld)merk het onderbewuste bewust; de bedrijfs identiteit is vertaald naar een visuele weergave (feiten vertalen in beelden van die feiten). Bij een goede huisstijl dekt de vlag de lading, en is het een uitingsvorm van alle activiteiten van een onderneming of instelling.  En deze vertaling van uw produkt of dienst naar een beeldentaal, is werk voor een geschoold vertaler… 2wegUnit: 24

naar de website